BRIAS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

BRIAS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

I et konkurransedrevet marked har vi valgt å sertifisere oss i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005. ISO_9001-2015

Dette er en trygghet for våre kunder, samtidig som vi utvikler oss kontinuerlig for å bli enda bedre.

Vi ser frem til å serve dere  i fremtiden!