BRIAS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

Framework Agreement BRIAS – Astrup AS
3. august 2016
OTD 2017, Stavanger 18-19 Oktober
11. oktober 2017

BRIAS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

I et konkurransedrevet marked har vi valgt å sertifisere oss i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005. ISO_9001-2015

Dette er en trygghet for våre kunder, samtidig som vi utvikler oss kontinuerlig for å bli enda bedre.

Vi ser frem til å serve dere  i fremtiden!

Comments are closed.

Framework Agreement BRIAS – Astrup AS
3. august 2016
OTD 2017, Stavanger 18-19 Oktober
11. oktober 2017

BRIAS conducts certification according to NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

In a highly competitive market, we have certified our business in accordance with NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005.

This is a added security for our customers, as we continue to improve our systems for quality and HSE.

We look forward to serve you in the future!

 

Comments are closed.