BRIAS Sertifiseres i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

BRIAS Sertifiseres i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005

ISO_9001-2015

I et konkurransedrevet marked har vi valgt å sertifisere oss i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 3834-2:2005. ISO_9001-2015Endelig sertifisering vil gjennomføres i Februar/Mars 2017.

Dette er en trygghet for våre kunder, samtidig som vi utvikler oss kontinuerlig for å bli stadig bedre.

Vi ser frem til å serve dere i 2017!