Nyheter

Våren 2015 fikk BRIAS fikk ordren med å produsere alle Utility Stations til Mariner. Den største enkeltordren i vår historie. Oppstart var september og planlagt levering skulle være i tidsrommet juni-august 2016. Etter ønske fra sluttkunde DSME/Statoil har vi produsert på rekordtid, og i begynnelsen av mars kunne vi overlevere hele ordren!US Type 02_bes

Leveransen ble mottatt DSME Verft i Korea i begynnelsen av april.

Vi takker vår gode kunde Tess AS for et meget godt samarbeid.

Utility Stations er produsert i materialkvalitet AISI 316, 6mo, Super Duplex og Titanium.

  • Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 km øst for Shetlandsøyene.
  • Tungoljefeltet Mariner består av to grunne reservoarer. Det dypeste, Maureen-formasjonen, ligger på 1492 meter, og det grunnere Heimdal-reservoaret på 1227 meter.
  • Utbyggingen av Mariner-feltet vil gi mer enn 250 millioner fat med reserver, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat per dag.
  • Feltet vil sikre langsiktig kontantstrøm i en produksjonsperiode på 30 år. Produksjonen ventes å starte i 2017.

 

10. april 2016

MARINER; Utility Stations overlevert til DSME før tiden.

Våren 2015 fikk BRIAS fikk ordren med å produsere alle Utility Stations til Mariner. Den største enkeltordren i vår historie. Oppstart var september og planlagt levering […]
15. januar 2016

Stålarbeider, Nye Sparebanken Vest, Jonsvollkvartalet

BRIAS har produsert og montert alt av spilerekkverk, glassrekkverk, håndlister, perforerte veggplater, heisomramninger, trinnmarkeringer, altankasser, leidere og stålrammer til Nye Sparebanken Vest. Vår oppdragsgiver har vært […]
12. oktober 2015

Utility Stations Kontrakt

BRIAS skal produsere Utility Stations til Tess Vest AS. Utility Station skal produseres i materialkvalitet AISI 316, 6mo, SuperDuplex og Titanium. Dette er den største enkeltordren i […]
14. juni 2015

BRIAS bygger på!

På grunn av økt oppdragsmengde, trenger vi mere plass. Vi får nå bygget ny lagerhall og dermed frigjør vi mere plass til produksjon. Ny hall vil […]