CAD/CAM Tegning/ Konstruksjon

Helt fra begynnelsen har vi vært bevisst på å oppdatere oss og følge med i tiden.
Tegning og konstruksjon er ingen unntak.


Slik jobber vi:

Tegning og konstruksjon i 3D og 2D er viktig i vår hverdag. Som arbeidsgrunnlag for våre to vannskjærebord, men også i forhold til produksjon, kunder og produkter. Programvaren gir oss muligheten til å sammenstille og designe produkter fra grunnen av, og er et viktig verktøy for å avdekke svakheter og kostnadsbesparelser ved produktene.


Nøyaktighet:

Nøyaktige 3D modeller er også grunnlaget for styrkeberegning og videre foredling. Det å kunne designe, lage produksjonsunderlag og styrkeberegne ifra samme tegningsfil er veldig effektivt og kostnadsbesparende på flere måter. Vi unngår feil og dobbeltarbeid, samtidig som at vi får et forhold til produktet allerede før det blir produsert.


Eksempler på ulike typer arbeid: