HMS/KS

BRIAS har et tydelig fokus, stiller strenge krav og har ett enkelt mål: ingen skader på mennesker, miljø, materiell, og null vrakproduksjon. Vi jobber derfor kontinuerlig med forebyggende tiltak, slik at vi effektivt forebygger uhell og skader, hele tiden utvikler oss og samtidig skaper en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass.

Vi ser på dette arbeidet som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, kultur, omdømme og videre vekst. Våre medarbeidere er klar over hvilket ansvar de har for å oppnå den beste kvaliteten på arbeidet, og de strekker seg langt for å oppnå de beste resultatene – hver eneste gang. 

For oss handler det om å ha respekt for mennesker, miljø og verdier, respekt for kundene våre og for kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer.

BRIAS arbeider ihht ISO 9001 og ISO 3834-serien.

Vårt mantra er HMS, Kvalitet, Leveringstid, Kostnad. H-K-L-K!

Prosjektledelse

BRIAS har også et stort fokus på prosjektledelse, dokumentasjon og planlegging. Vi gjennomfører ukentlige arbeidsmøter og oppstartsmøter på våre mer komplekse prosjekter. Dette bidrar til at vi alltid har fokuset på de kritiske prosessene, og på deg som kunde. Dette synliggjør den enkeltes ansvarsområde, og skaper en felles forståelse for produktet og målene som skal nås i perioden som kommer. 

Psykososialt miljø

Et godt psykososialt miljø er noe vi etterstreber, og vi har kontinuerlig fokus på trivsel, personlig -og faglig vekst.

”Her på BRIAS” er vi en sammensveiset gjeng både sosialt og faglig, og hvor alle kjenner sine styrker og svakheter. For våre ansatte arrangerer vi årlige tilstelninger og arrangementer.