MARINER; Utility Stations overlevert til DSME før tiden.

Steel Work, New Sparebanken Vest, Jonsvollskvartalet
15. januar 2016
Rammeavtale BRIAS – Astrup AS
3. august 2016

MARINER; Utility Stations overlevert til DSME før tiden.

Våren 2015 fikk BRIAS fikk ordren med å produsere alle Utility Stations til Mariner. Den største enkeltordren i vår historie. Oppstart var september og planlagt levering skulle være i tidsrommet juni-august 2016. Etter ønske fra sluttkunde DSME/Statoil har vi produsert på rekordtid, og i begynnelsen av mars kunne vi overlevere hele ordren!US Type 02_bes

Leveransen ble mottatt DSME Verft i Korea i begynnelsen av april.

Vi takker vår gode kunde Tess AS for et meget godt samarbeid.

Utility Stations er produsert i materialkvalitet AISI 316, 6mo, Super Duplex og Titanium.

  • Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 km øst for Shetlandsøyene.
  • Tungoljefeltet Mariner består av to grunne reservoarer. Det dypeste, Maureen-formasjonen, ligger på 1492 meter, og det grunnere Heimdal-reservoaret på 1227 meter.
  • Utbyggingen av Mariner-feltet vil gi mer enn 250 millioner fat med reserver, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat per dag.
  • Feltet vil sikre langsiktig kontantstrøm i en produksjonsperiode på 30 år. Produksjonen ventes å starte i 2017.

 

Comments are closed.

Steel Work, New Sparebanken Vest, Jonsvollskvartalet
15. januar 2016
Rammeavtale BRIAS – Astrup AS
3. august 2016

MARINER; Utility Stations delivered to DSME before time.

In the spring 2015 BRIAS received the order to produce all Utility Stations to Mariner. The largest single order in our history. Startup was in September and planned delivery should be in the US Type 02_besperiod from June to August 2016. After a request from the end customer DSME / Statoil, we have produced in record time, and the beginning of March we were able to deliver the entire order!

The delivery was received DSME shipyard in Korea in early April.

We thank our good customer Tess AS for very good cooperation in this project.


Utility Stations are manufactured in material quality AISI 316, 6mo, Super Duplex and Titanium.

Comments are closed.