MARINER; Utility Stations overlevert til DSME før tiden.

MARINER; Utility Stations overlevert til DSME før tiden.

Våren 2015 fikk BRIAS fikk ordren med å produsere alle Utility Stations til Mariner. Den største enkeltordren i vår historie. Oppstart var september og planlagt levering skulle være i tidsrommet juni-august 2016. Etter ønske fra sluttkunde DSME/Statoil har vi produsert på rekordtid, og i begynnelsen av mars kunne vi overlevere hele ordren!US Type 02_bes

Leveransen ble mottatt DSME Verft i Korea i begynnelsen av april.

Vi takker vår gode kunde Tess AS for et meget godt samarbeid.

Utility Stations er produsert i materialkvalitet AISI 316, 6mo, Super Duplex og Titanium.

  • Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 km øst for Shetlandsøyene.
  • Tungoljefeltet Mariner består av to grunne reservoarer. Det dypeste, Maureen-formasjonen, ligger på 1492 meter, og det grunnere Heimdal-reservoaret på 1227 meter.
  • Utbyggingen av Mariner-feltet vil gi mer enn 250 millioner fat med reserver, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat per dag.
  • Feltet vil sikre langsiktig kontantstrøm i en produksjonsperiode på 30 år. Produksjonen ventes å starte i 2017.