Syrebehandling

BRIAS syrevasker alle sine sveiste produkter som er produsert i rustfrie og syrefaste materialer. Ved hjelp av
syre, kan vi fjerne misfarging/oksider i materialet etter sveising, slik at motstandsdyktigheten mot korrosjon på
sveiste produkter ivaretas.


Slik jobber vi:

BRIAS har en dedikert vaskehall med sandfangskum som er godkjent for syrebeising og overflatebehandling (polering/børsting) av rustfrie/syrefaste produkter. Ved å holde denne delen separat fra verkstedet unngår vi mange potensielle HMS-risikoer, samtidig som at sandfangskummen bidrar til å redusere lokal forurensing fra bedriften ut til ytre miljø.


Våre metoder:

Våren 2014 investerte vi en tryggere syrevaskeprosess som fungerer ved hjelp av elektrolyse sammen med
fosforsyre. Denne prosessen skåner miljøet og personell i meget stor grad i forhold til tradisjonelle
syrebehandlingsmetoder.

Fordeler ved denne metoden er:
- Meget rask og effektiv fjerning av misfarging og oksidsjikt
- Portabel løsning som kan brukes innen –og utendørs de fleste steder
- Snill mot miljøet og personell
- Ingen skjolder selv på polerte og børstede/slipte overflater