Vannskjæring

BRIAS har to stk Abrasive Vannskjæringsmaskiner på verkstedet, dette CNC-styrte presisjons- maskiner med toleranse fra 0,1mm.
Maskinene skjærer alle materialer, så fremt de tåler vann. Materialtykkelser 0,2mm- 330mm!
Arbeidsområde; Maks platestørrelse 3200x1800mm

Vi har et stort eget platelager innen de fleste materialtykkelser og kvaliteter.


 

Bilder fra vannskjæring: