top of page
hmsk-hms dokumentasjon-brias.no

HMSK.

HMSK-dokumentasjon-brias.no

BRIAS har et tydelig fokus, stiller strenge krav og har ett enkelt mål: ingen skader på mennesker, miljø, materiell, og null vrakproduksjon.

Vi jobber derfor kontinuerlig med forebyggende tiltak, slik at vi effektivt forebygger fremtidige uhell og skader. Vi er opptatt av å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass.

Vi ser på dette arbeidet som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, kultur, omdømme og videre vekst.

Våre medarbeidere er sitt ansvar besvisst for å oppnå den beste kvaliteten på arbeidet, og de strekker seg langt for å oppnå de beste resultatene – hver eneste gang. 

For oss handler det om å ha respekt for mennesker, miljø og våre verdier. Dette viser seg tydelig i kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer.

BRIAS er sertifisert NS-EN ISO 9001 : 2015 og NS-EN ISO 3834-2 : 2021

Prosjektledelse.

 

BRIAS har fokus på prosjektledelse, dokumentasjon og planlegging. Vi gjennomfører ukentlige arbeidsmøter og oppstartsmøter på våre mer komplekse prosjekter.

 

Dette bidrar til å identifisere kritiske prosesser og krav i prosjektet. Dette synliggjør de enkelte ansvarsområder, og skaper en felles forståelse for produktet og målene som skal nås i perioden som kommer.

HMSK-dokumentasjon-brias.no
psykososialt miljø hos brias.no

Psykososialt miljø.

Et godt psykososialt miljø er noe vi etterstreber, og vi har kontinuerlig fokus på helse, trivsel, personlig -og faglig vekst.

Hos oss i BRIAS er vi en sammensveiset gjeng både sosialt og faglig, og hvor alle kjenner sine styrker og svakheter. For våre ansatte arrangerer vi tilstelninger og arrangementer flere ganger i året.

bottom of page